Vennewatersweg - Kennemerstraatweg start werkzaamheden rotonde

In juli starten de werkzaamheden aan de rotonde Vennewatersweg, op de kruising met de Kennemerstraatweg in Heiloo. Bij deze herinrichting krijgt de rotonde aan de zuidzijde een extra rijstrook voor het verkeer in noordelijke richting, naar Alkmaar. De oversteek voor fietsers en voetgangers aan de zuidzijde vervalt.

Bekijk de tekening van de rotonde

Planning

Aannemingsmaatschappij Van Gelder voert de werkzaamheden uit in 4 fases.  
De voorbereidende werkzaamheden aan de 1e fase starten op 8 juli 2024, hier heeft het doorgaande verkeer minimale hinder van. Het werk duurt naar verwachting in totaal ongeveer 6 weken. De werkzaamheden zijn gepland in de zomervakantie. Zo hopen we de hinder voor omwonenden en weggebruikers zo veel mogelijk te beperken. 

Vragen

Heeft u vragen over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Linda Vermeulen van Van Gelder via telefoonnummer 06 42 44 67 98 of via lvermeulen@vangelder.com of met de toezichthouder Frank Schönig via  frankschonig@debuch.nl.Vermeld in uw bericht uw naam, vraag en contactgegevens.