Vennewatersweg herinrichting

De Vennewatersweg richten we opnieuw in. Door alle ontwikkelingen in Heiloo, kan de Vennewatersweg de verwachte toename van verkeer niet goed aan.

Een extern bureau heeft een verkeersstudie uitgevoerd. De noodzakelijke aanpassingen aan de Vennewatersweg zijn in beeld gebracht. Daarbij is aandacht voor: verkeersveiligheid, doorstroming, cultuurhistorie, stedenbouw en financiƫn.

In het nieuwe ontwerp voor de Vennewatersweg zitten:

 • Ontsluitingen voor de nieuwbouwwijken Zuiderloo en Zandzoom.
 • Veilige oversteek voor fietsers bij de spooronderdoorgang 
 • Onderbreken van de Hoogeweg vanaf de zuidkant.

Veranderingen aan de Vennewatersweg

 • De rotonde Vennewatersweg - Kennemerstraatweg krijgt aan de zuidzijde een extra rijstrook voor het verkeer in noordelijke richting, richting Alkmaar. De oversteek (oost-west) voor fietsers en voetgangers aan de zuidzijde vervalt.
 • Tussen de rotonde met de Kennemerstraatweg en de aansluiting met de Hoogeweg wordt een nieuw voorrangsplein gemaakt. Dit ontsluit zowel Zandzoom als Zuiderloo (het oostelijke deel van de wijk) op de Vennewatersweg. Fietsers kunnen via dit voorrangsplein de Vennewatersweg in twee fasen oversteken.
 • Aan de zuidzijde sluit de Hoogeweg niet meer aan op de Vennewatersweg. Autoverkeer wordt afgebogen naar de nieuwe ontsluiting van Zandzoom en Zuiderloo.
 • Fietsverkeer wordt vanuit het zuiden en noorden geleid naar de fietsbrug die langs het spoor over de spooronderdoorgang gaat.
 • Ter hoogte van de Westerweg wordt de bestaande kruising omgevormd tot een voorrangsplein. Fietsers kunnen aan de westzijde van de aansluiting in twee fasen oversteken.
 • De aansluiting van de Vennewatersweg met de Lijnbaan blijft een voorrangskruispunt. Er komt een ruimte voor fietsers op het kruisingsvlak (opstelruimte) om makkelijker en veiliger over te kunnen steken.
 • Er komen 5 oversteekplaatsen voor fietsers:
  1. Lijnbaan.
  2. Westerweg.
  3. Fietsbrug langs het spoor over de spooronderdoorgang.
  4. Nieuwe aansluiting van Zandzoom en Zuiderloo.
  5. Rotonde Kennemerstraatweg.

Reden voor een nieuwe inrichting

In Heiloo vinden de komende jaren grote ontwikkelingen plaats op het gebied van woningbouw en verkeer.

Deze ontwikkelingen hebben invloed op de verkeersstromen in en om Heiloo. De huidige inrichting van de Vennewatersweg is niet meer toereikend om het verkeer veilig en met een goede doorstroming af te wikkelen.

Verkeersbesluit rotonde

Om de verkeersveiligheid te verbeteren, heeft het college besloten om de rotonde Kennemerstraatweg, Ypesteinerlaan en Vennewatersweg aan te passen. In plaats van de huidige rotonde met 1 rijbaan krijgt de rotonde gedeeltelijke 2 rijbanen.

Er is nog geen planning bekend.

Planning vernieuwd bestemmingsplan

De Raad van State heeft op woensdag 11 mei 2021 het bestemmingsplan Vennewatersweg vernietigd. Ook het besluit hogere waarden is door de Raad van State ongeldig verklaard. 

De Raad van State verklaart in de uitspraak een deel van de beroepen van de bezwaarmakers gegrond. Verkeer, stikstof en geluid zijn in het bestemmingsplan onvoldoende onderbouwd.

We werken aan een vernieuwd bestemmingsplan voor de herinrichting van de Vennewatersweg. Naar verwachting gaat het bestemmingsplan voor eind 2023 in procedure.

Bestemmingsplannen zijn vanaf 1 januari 2024 opgenomen in het omgevingsplan. Bestemmingsplannen kunt u vinden in het Omgevingsloket bij Regels op de kaart. Hier kunt u zoeken op locatie of op documentnaam.