Nieuwbouw Zuiderloo

Zuiderloo is een nieuwe woonwijk aan de zuidkant van Heiloo. De wijk ligt tussen de Kennemerstraatweg, Vennewatersweg, Zevenhuizerlaan en Westerweg.

In Zuiderloo komen ongeveer 650 woningen. De inrichting is duurzaam. Er is veel aandacht voor het dorpse en groene karakter. Door projectontwikkelaars en particuliere eigenaren zijn inmiddels 438 woningen gebouwd. Het aantal woningen blijft groeien in deze kindvriendelijke wijk, er wordt gewerkt aan nog eens 219 woningen: kaart bebouwing Zuiderloo (jpg, 357 KB)

Wilt u op de hoogte blijven over de ontwikkelingen in Zuiderloo Heiloo?

aanmelden nieuwsbrief Zuiderloo

Onderhoud

Ontwikkelaars zijn tijdens de bouw tot een jaar na oplevering van de openbare ruimte verantwoordelijk voor het onderhoud. Daarna zorgt de gemeente voor onderhoud van openbaar groen en openbare parkeerplaatsen.

Bewoners zijn zelf verantwoordelijk voor onderhoud van het eigen terrein. Voor welk onderhoud een bewoner verantwoordelijk is, is opgenomen in de koopovereenkomst die ontwikkelaars met de bewoners hebben gesloten. Ook zijn bewoners verantwoordelijk voor de hagen, greppels en parkeerplekken op eigen terrein.

Vernietiging bestemmingsplan Vennewatersweg

De vernietiging van het bestemmingsplan Vennewatersweg heeft geen gevolgen voor Zuiderloo.

De Raad van State heeft op woensdag 11 mei het bestemmingsplan Reconstructie Vennewatersweg vernietigd. De gemeente wil de Vennewatersweg opnieuw inrichten, om bereikbaarheid, veiligheid en doorstroming van verkeer beter te maken.

Voorlopig gaat de herinrichting niet door. Hoewel de Vennewatersweg langs Zuiderloo loopt, heeft de uitspraak van de Raad van State geen gevolgen voor de woningbouw in Zuiderloo. De huidige aanrijdroutes voor onder andere bewoners- en bouwverkeer blijven zoals die zijn.

Meer informatie

Hebt u vragen over het project? Stuur dan een mail naar zuiderloo@heiloo.nl

Bestemmings- en exploitatieplan

Op de landelijke website ruimtelijke plannen vindt u de bestanden van: