Watersysteem in Zuiderloo

Zuiderloo is gebouwd op een zogenaamde ‘strandwal’. Deze strandwal heeft cultuurhistorische waarden die kenmerkend zijn voor dit gebied. Voor Zuiderloo zijn dit de houtwallen en greppels. Dit greppelsysteem speelt een belangrijke rol in onder andere de waterafvoer. 

Houtwallen en greppels

Het systeem van houtwallen en greppels in Zuiderloo maakt onderdeel uit van het oorspronkelijke middeleeuwse landschap. De houtwallen en greppels verdeelden niet alleen de percelen, maar zorgden toen ook al voor afwatering naar de lagergelegen strandvlakte. Dat er in de wijk ook greppels zijn aangelegd om water af te voeren is dus geen toeval. Het systeem van toen werkt nu bijna precies hetzelfde. Het zorgt bovendien voor een evenwichtige verdeling van groen in de wijk. Water wordt zoveel mogelijk vastgehouden en daarna vertraagd afgevoerd via de greppels. De greppels zorgen er ook voor dat het overtollige water wordt vastgehouden. Bij hevige regenval vormen de overstorten en overloopgebieden een extra buffer.

Huidige greppelstructuur

De greppelstructuur is (door de doorlopende bouwwerkzaamheden) nog niet af en werkt dus nog niet op volle sterkte. Nu is er nog een tijdelijke verbinding met het polderriool aan de Kennemerstraatweg. Dit is geen permanente oplossing. In de toekomst worden extra greppelverbindingen gemaakt zodat het water sneller en beter afgevoerd kan worden naar de polder.

Schoonhouden huidige structuur

Waar nog woningen worden ontwikkeld, zijn aannemers verantwoordelijk voor het schoonhouden van de greppels. De gemeente blijft in gesprek met de aannemers om te zorgen dat de greppels schoon en op diepte blijven.

Hoe aantrekkelijk de greppels ook zijn om in te spelen, ze hebben een belangrijke functie. Als de greppels leeggeschept worden, bijvoorbeeld door spelende kinderen, kunnen de greppels instorten en dammetjes ontstaan. Ook afval in de greppels veroorzaakt problemen. De greppels verliezen hiermee ook hun waterafvoerende functie.

Meldingen vervuilde greppels

Als greppels vervuild zijn, maakt u dan een melding maken via Fixi. Op een terrein waar aannemers aan het werk zijn, kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met de aannemer(s).

Wat u kunt doen

Om wateroverlast te verminderen kunt u verschillende dingen zelf doen.

  • In de tuin kunt u infiltratiekratten aanbrengen, die regenwater opvangen. Deze kratten zorgen ervoor dat water eerst opgeslagen wordt en dan in de grond wordt geïnfiltreerd. Pas als de kratten helemaal vol zijn, stroomt het water via de tuin naar de openbare weg of greppel.
  • Het helpt om de tuin zo min mogelijk te verharden of waterdoorlatende verharding toe te passen.
  • Bewaar regenwater in een regenton. Dat water kunt u later bij droogte in de tuin gebruiken.