Wonen en openbare ruimte in Zuiderloo

U vindt hieronder informatie over groen en openbare ruimte, speelplekken en erfafscheidingen.

Onderhoud

Ontwikkelaars zijn tijdens de bouw en tot een jaar na oplevering van de openbare ruimte verantwoordelijk voor het onderhoud. Daarna zorgt de gemeente voor onderhoud van bijvoorbeeld openbaar groen en openbare parkeerplaatsen.

Openbaar groen in Zuiderloo

Openbaar groen wordt geplant in het plantseizoen. Dat loopt van november tot en met maart. Het groen wordt aangelegd aan de westzijde van Nicolaas Blokkerlaan (waar voorheen het ketenpark van aannemer Henselmans stond) en in de bocht tussen de Nicolaas Blokkerlaan en de Haagbeuk.

Maai- en groenbeleid

Zuiderloo heeft een rijke geschiedenis met greppels en houtwallen. Om de natuur in Zuiderloo tot zijn recht te laten komen, is gekozen voor een samenstelling van planten die zorgen voor de eigen ecologische waarde van de wijk. We maaien de bermen als dat nodig is. De houtwallen snoeien we eens in de 5 à 6 jaar terug.

Greppels

De greppels in Zuiderloo hebben een belangrijke functie voor de waterhuishouding in het gebied. De greppels onderhoudt de gemeente 2 keer per jaar.

Speelplekken in Zuiderloo

In Zuiderloo zijn 11 plekken aangewezen waar speelplekken en losse speelelementen komen. Een eerste speelplek is in maart 2020 gemaakt bij de Lijsterbes. April 2023 zijn speelplekken gemaakt bij de Lijsterbes en de Haagbeuk. De direct omwonenden betrekken we bij de keuze van de speeltoestellen.

Erfafscheidingen in Zuiderloo

Om de wijk een groene uitstraling te geven is in koopovereenkomsten vastgelegd dat de ontwikkelaar op de erfgrens een haag aanplant. Bewoners moeten deze haag in stand houden. 

Voor meer privacy en afscherming is het mogelijk om een gaashekwerk te plaatsen. Hiermee blijft de bedoelde groene uitstraling behouden. 

Let op: voor bouwwerken en erfafscheidingen (ook gaashekwerk) kan een vergunning verplicht zijn. Op het omgevingsloket kunt u kijken of dit zo is.