Wonen en openbare ruimte in Zuiderloo

U vindt hieronder informatie over groen en openbare ruimte, speelplekken en erfafscheidingen.

Openbaar groen in Zuiderloo

Openbaar groen wordt geplant in het plantseizoen. Dat loopt van november tot en met maart. Het groen wordt aangelegd aan de westzijde van Nicolaas Blokkerlaan (waar voorheen het ketenpark van aannemer Henselmans stond) en in de bocht tussen de Nicolaas Blokkerlaan en de Haagbeuk.

Maai- en groenbeleid

Zuiderloo heeft een rijke geschiedenis met greppels en houtwallen. Om de natuur in Zuiderloo tot zijn recht te laten komen, is gekozen voor een samenstelling van planten die zorgen voor de eigen ecologische waarde van de wijk. We maaien de bermen als dat nodig is. De houtwallen snoeien we eens in de 5 à 6 jaar terug.

Greppels

De greppels in Zuiderloo hebben een belangrijke functie voor de waterhuishouding in het gebied. De greppels onderhoudt de gemeente we 2 keer per jaar

Speelplekken in Zuiderloo

kaart met de speelplekken in Zuiderloo

In Zuiderloo zijn 11 plekken aangewezen waar speelplekken en losse speelelementen komen. Een eerste speelplek is maart 2020 gemaakt bij de Lijsterbes. In het najaar plaatsen we op de Wintereik en Nicolaas Blokkerlaan speeltoestellen. En aan het einde van het jaar richten we in de bocht tussen de Nicolaas Blokkerlaan en de Haagbeuk speelplekken in. Met direct omwonenden bekijken we welke toestellen er komen.

Erfafscheidingen in Zuiderloo

Om de wijk een groene uitstraling te geven is in koopovereenkomsten vastgelegd dat de ontwikkelaar op de erfgrens een haag aanplant. Bewoners moeten deze haag in stand houden. 

Voor meer privacy en afscherming is het mogelijk om een gaashekwerk te plaatsen. 

Let op: bouwwerken en erfafscheidingen (ook gaashekwerk) kunnen vergunningsverplicht zijn. Op het omgevingsloket kunt u kijken of dit zo is.