Archeologie in Zuiderloo

In ons mooie Zuiderloo liggen schatten uit het verleden verborgen. Archeologisch onderzoek is verplicht als een gebied opnieuw ingericht wordt. Zo voorkomen we dat ons verleden verloren gaat. 

In april en mei 2020 vond verkennend Archeologisch onderzoek plaats. Per 1 maart 2021 is het vervolgonderzoek gestart in Zuiderloo.

Oude culturen van Zuiderloo

Het onderzoek is op twee niveaus, namelijk de bronstijd en vroege ijzertijd (1.500 tot 500 voor Chr.) en de late ijzertijd en Romeinse tijd (200 voor Chr. tot 300 na Chr.).

De archeologen kijken naar een duin met boerderijen en waterputten uit de bronstijd en Romeinse tijd. Zij verwachten in het aangrenzend moerassig gebied allerlei bijzondere voorwerpen te vinden. Er zijn al eerder bijlen en sikkels uit diezelfde tijden gevonden in het gebied.

Prehistorische voetafdruk

Door archeologen is een prehistorische voetafdruk van één van de eerste bewoners ontdekt. Dit is een unieke vondst, omdat de voetafdruk in goede conditie bewaard is gebleven. De voetafdruk is veiliggesteld door de archeologen en wordt op dit moment geconserveerd. Dit betekent dat de voetafdruk bewaard kan worden.
Door het ontbreken van de tenen in het spoor gaan de archeologen ervan uit dat de persoon een schoen heeft gedragen. De voet is ongeveer 25 centimeter lang, dit komt overeen met schoenmaat 40. Archeologen denken dat de afdruk dateert uit de bronstijd. Nader onderzoek zal dat moeten bevestigen. 

Andere vondsten: vuursteenknolletjes, dissel en gewei

Naast de voetafdruk zijn vuursteenknolletjes en een grote dissel (dwarsbijl) van een gewei gevonden. Vuursteenknollen zijn stukken onbewerkt vuursteen die als grondstof dienden om werktuigen van te maken. Een dissel is een soort bijl waarbij het snijvlak dwars op de steel staat. Bijzonder is dat het deel van de houten schacht van de dissel nog intact is. De dissel ziet eruit als een pikhouweel. Het gewei moet in ieder geval van een groot hert zijn geweest.