Archeologie in Zuiderloo

In ons mooie Zuiderloo liggen schatten uit het verleden verborgen. Archeologisch onderzoek is verplicht als een gebied opnieuw ingericht wordt. Zo voorkomen we dat ons verleden verloren gaat. 

In april en mei 2020 vond verkennend Archeologisch onderzoek plaats. Per 1 maart 2021 is het vervolgonderzoek gestart in Zuiderloo.

Verborgen schatten blootleggen

De archeologen zijn aan het werk in de deelgebieden Middenduin (noordkant Krommelaan) en Deelplan 3 (noordkant Vennewatersweg tegenover de Texaco). In het najaar worden de werkzaamheden weer opgepakt.

Via de website van Archol kun je de blog bekijken over de actuele werkzaamheden in Zuiderloo. Vanwege de corona-maatregelen organiseren we geen voorlichtingsdagen georganiseerd.

De oude culturen van Zuiderloo

Het onderzoek is op twee niveaus, namelijk de bronstijd en vroege ijzertijd (1.500 tot 500 voor Chr.) en de late ijzertijd en Romeinse tijd (200 voor Chr. tot 300 na Chr.).

De archeologen kijken naar een duin met boerderijen en waterputten uit de bronstijd en Romeinse tijd. Zij verwachten in het aangrenzend moerassig gebied allerlei bijzondere voorwerpen te vinden. Er zijn al eerder bijlen en sikkels uit diezelfde tijden gevonden in het gebied.