Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  • Eerst spreekt de rechtbank uw echtscheiding uit of wordt de overeenkomst van de beëindiging van uw partnerschap opgesteld.
  • Hierna krijgt u een echtscheidingsbeschikking of overeenkomst.
  • Deze moet samen met akte van berusting worden ingeschreven in het register van de Burgerlijke Stand. Dit moet in de gemeente waar u getrouwd bent of uw geregistreerd partnerschap bent aangegaan.
  • Stuur de originele beschikking of overeenkomst per post naar de gemeente (meestal doet de advocaat dit voor u).
  • Zorg dat dit binnen 6 maanden na de definitieve uitspraak van de rechter gebeurt.
  • Bij beëindiging van geregistreerd partnerschap via de notaris moet dit gebeuren binnen 3 maanden na ondertekening.

  • Als u getrouwd bent, moet u scheiden via de rechtbank.
  • Uw geregistreerd partnerschap kunt u via een notaris of advocaat ontbinden. Maar alleen als u het met elkaar eens bent en als u geen kinderen hebt.
  • Als één van u het partnerschap wil beëindigen of er zijn minderjarige kinderen dan ontbindt u uw geregistreerd partnerschap via de rechter.

Als u getrouwd bent geweest of geregistreerd partner bent geweest, kunt u digitaal doorgeven welke achternaam u wilt gebruiken. Ga naar achternaam veranderen.