Incidentele festiviteit voor horecagelegenheden

  • Een horeca-inrichting mag maximaal 7 keer per jaar een kennisgeving doen van een incidentele festiviteit.
  • Dit houdt in dat er tijdens die festiviteit hogere geluidsnormen gelden dan normaal. Denk hierbij aan het optreden van een DJ of band in uw horeca-inrichting.
  • De gemeente wijst voor alle horeca-inrichtingen ook elk jaar opnieuw collectieve festiviteiten aan. Dit zijn feesten waar de hele gemeente aan mee doet. Bijvoorbeeld Koningsdag. Tijdens deze feesten mag u ook meer geluid maken.
Incidentele festiviteit melden (pdf, 269 KB)

soort kosten tarief 2024
Kosten aanvraag incidentele festiviteit voor horecagelegenheden € 13,00

  • U meldt de festiviteit minimaal 2 weken voor aanvang van de festiviteit.
  • U organiseert een éénmalige festiviteit in uw horeca-inrichting
  • U stelt de omwonenden minimaal één week van te voren in kennis van de festiviteit
  • U krijgt de ontheffing maximaal 7 keer per jaar