Incidentele festiviteit voor horecagelegenheden

  • Een horeca-inrichting mag maximaal 7 keer per jaar een kennisgeving doen van een incidentele festiviteit.
  • Dit houdt in dat er tijdens die festiviteit hogere geluidsnormen gelden dan normaal. Denk hierbij aan het optreden van een DJ of band in uw horeca-inrichting.
  • De gemeente wijst voor alle horeca-inrichtingen ook elk jaar opnieuw collectieve festiviteiten aan. Dit zijn feesten waar de hele gemeente aan mee doet. Bijvoorbeeld Koningsdag. Tijdens deze feesten mag u ook meer geluid maken.
Incidentele festiviteit melden (pdf, 230 KB)

soort kosten tarief 2024
Kosten aanvraag incidentele festiviteit voor horecagelegenheden

Kosten 2023

Soort kosten Tarief 2023
Kosten aanvraag incidentele festiviteit voor horecagelegenheden € 12,60

Voorwaarden

  • U meldt de festiviteit minimaal 2 weken voor aanvang van de festiviteit.
  • U organiseert een éénmalige festiviteit in uw horeca-inrichting
  • U stelt de omwonenden minimaal één week van te voren in kennis van de festiviteit
  • U krijgt de ontheffing maximaal 7 keer per jaar