Centrum Heiloo

In het centrum van Heiloo gebeurt veel. De gemeente wil het gebied rond de Witte Kerk, Looplein en winkelcentrum ’t Loo graag verlevendigen. We willen van het centrum een prettige plek maken voor iedereen. Om te winkelen, ontspannen, werken en wonen. 

Er zijn acties nodig om het gebied een echt dorpshart te maken. Bijvoorbeeld voor verkeer, stedenbouw en groen. In 2022 is de gebiedsvisie voor het Looplein vastgesteld door de gemeenteraad.

Gebiedsvisie Looplein - Witte kerk

In de Gebiedsvisie komen de ontwikkelingen rondom het Looplein samen. De visie is samen met bewoners, ondernemers, ontwikkelaars en experts opgesteld. In de visie staan richtlijnen voor het centrum. Bijvoorbeeld waar woningen, winkels en groen komen en hoe we omgaan met het verkeer. Maar vooral hoe we dat in samenhang met elkaar ontwikkelen, zodat het centrum één gebied wordt waar wonen, werken, winkelen en groen samenkomen. En waar het prettig verblijven is. In deelplannen worden de ontwikkelingen concreet uitgewerkt.  

Ontwikkelingen in het centrum

Er zijn meerdere ontwikkelingen in het gebied. De huidige deelprojecten staan op zichzelf en doorlopen een eigen proces. Met de richtlijnen in de visie zorgen we dat het hele gebied in samenhang ontwikkeld kan worden. De visie bepaalt dus niet of de projecten gerealiseerd worden, maar geeft richting aan bijvoorbeeld het ontwerp en de inrichting van de openbare ruimte.

Openbare ruimte

Het gebied moet een plek worden waar iedereen prettig kan verblijven. Om te winkelen, wonen, werken en samen te komen. Onderwerpen als parkeren, verkeersroutes en groen zijn van invloed op de verlevendiging van het centrumgebied. En komen dan ook terug in de Gebiedsvisie Looplein - Witte kerk.

Meedenken over het masterplan

De ontwikkelingen hebben invloed op de omgeving van bewoners en ondernemers. Daarom heeft de gemeente de belanghebbenden betrokken bij de ontwikkelingen in het centrum. De visie is een resultaat van veel verschillende gesprekken met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen.

Klankbordgroep

Er is een klankbordgroep met bewoners, ondernemers (winkeliers, markt, horeca) en andere belanghebbenden opgericht. De klankbordgroep bespreekt thema’s, zoals groen, verkeer, wonen, en stedenbouw. De klankbordgroep bestond uit circa 10 personen uit omliggende straten, maar ook de ondernemers in het gebied waren vertegenwoordigd.

Verslagen klankbordgroep