Centrum Heiloo

Foto: de Witte Kerk

In het centrum van Heiloo gebeurt veel. De gemeente wil het gebied rond de Witte Kerk, Looplein en winkelcentrum ’t Loo graag verlevendigen. We willen van het centrum een prettige plek maken voor iedereen. Om te winkelen, ontspannen, werken en wonen. 

Er zijn verschillende acties nodig om het gebied een echt dorpshart te maken. Bijvoorbeeld voor verkeer, stedenbouw en groen. 

Masterplan centrum Heiloo

De gemeente stelt een plan op voor het hele gebied: het Masterplan Centrum Heiloo. In dit plan komen verschillende ontwikkelingen samen. Het plan wordt samengesteld met bewoners, ondernemers, ontwikkelaars en experts. In het Masterplan komen richtlijnen te staan voor het centrum. Bijvoorbeeld over waar woningen, winkels en groen komen en hoe we omgaan met het verkeer. Maar vooral hoe we dat in samenhang met elkaar ontwikkelen, zodat het centrum één gebied wordt waar wonen, werken, winkelen en groen samenkomen. En het prettig verblijven is. De richtlijnen zijn uitgangspunten voor de verschillende deelprojecten binnen het centrumgebied. 

Ontwikkelingen: Aldi, woningbouw, politiebureau en gemeentehuis

Er zijn meerdere ontwikkelingen in het centrumgebied. De deelprojecten staan op zichzelf en doorlopen een eigen proces. Met de richtlijnen in het Masterplan zorgen we dat het hele gebied in samenhang ontwikkeld kan worden. Het Masterplan bepaalt dus niet of de projecten gerealiseerd worden, maar geeft richting aan bijvoorbeeld het ontwerp en de inrichting van de openbare ruimte. Hieronder staan de deelprojecten op een rij:

  • Ontwikkeling ALDI
  • Voormalig ING-kantoor
  • Gemeentehuis
  • Voormalig politiebureau

Woningbouw

Een belangrijk thema in het centrum is woningbouw. Er is veel vraag naar nieuwe woningen. Het centrum van Heiloo is een aantrekkelijke locatie. Alle voorzieningen zijn op loopafstand. In het centrum komen nieuwe woningen. Welk type woningen en waar deze precies komen, wordt in 2021 duidelijk.

het centrumgebied ligt rond het Witte Kerkje, winkelcentrum 't Loo en Looplein

Naar het overzicht