Centrum Heiloo

Foto: de Witte Kerk

In het centrum van Heiloo gebeurt veel. De gemeente wil het gebied rond de Witte Kerk, Looplein en winkelcentrum ’t Loo graag verlevendigen. We willen van het centrum een prettige plek maken voor iedereen. Om te winkelen, ontspannen, werken en wonen. 

Er zijn acties nodig om het gebied een echt dorpshart te maken. Bijvoorbeeld voor verkeer, stedenbouw en groen. 

Masterplan centrum Heiloo

De gemeente stelt een plan op voor het hele gebied: het masterplan centrum Heiloo. In dit plan komen de ontwikkelingen samen. We stellen het plan op samen met bewoners, ondernemers, ontwikkelaars en experts. In het masterplan komen richtlijnen voor het centrum. Bijvoorbeeld waar woningen, winkels en groen komen en hoe we omgaan met het verkeer. Maar vooral hoe we dat in samenhang met elkaar ontwikkelen, zodat het centrum één gebied wordt waar wonen, werken, winkelen en groen samenkomen. En het prettig verblijven is. De richtlijnen zijn uitgangspunten voor de deelprojecten binnen het centrumgebied. 

Ontwikkelingen in het centrum

Er zijn meerdere ontwikkelingen in het centrumgebied. De deelprojecten staan op zichzelf en doorlopen een eigen proces. Met de richtlijnen in het Masterplan zorgen we dat het hele gebied in samenhang ontwikkeld kan worden. Het Masterplan bepaalt dus niet of de projecten gerealiseerd worden, maar geeft richting aan bijvoorbeeld het ontwerp en de inrichting van de openbare ruimte.

Woningbouw

Een belangrijk thema in het centrum is woningbouw. Er is veel vraag naar nieuwe woningen. Het centrum van Heiloo is een aantrekkelijke locatie. Alle voorzieningen zijn op loopafstand. In het centrum komen nieuwe woningen. Welk type woningen en waar deze precies komen, wordt in 2022 duidelijk.

Openbare ruimte

Het centrum moet een plek worden waar iedereen prettig kan verblijven. Om te winkelen, wonen, werken en samen te komen. Dan is het fijn om daar de voorzieningen voor te maken. Welke voorzieningen de gemeente toevoegt, dat staat in het Masterplan. Maar ook onderwerpen als parkeren, verkeersroutes en groen zijn van invloed op de verlevendiging van het centrumgebied.

het centrumgebied ligt rond het Witte Kerkje, winkelcentrum 't Loo en Looplein

Naar het overzicht