Toelichting definitief ontwerp: deel Oosterzijweg

De reacties op het voorlopig ontwerp zijn verwerkt in het concept definitief ontwerp. Bewoners konden t/m 15 september 2023 via een e-mail reageren op het concept definitief ontwerp.

Er zijn geen grote wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het concept definitief ontwerp. Het definitief ontwerp (pdf, 2 MB) is, op een wijziging bij een uitrit na, gelijk gebleven aan het concept definitief ontwerp. Zie voor de wijzigingen de tekst ‘nieuw’ in de toelichting op het ontwerp. 

Algemeen: voldoen aan verkeersbeleid

Een doel van het verkeersbeleid is om het autoverkeer evenwichtiger te spreiden over de wegen van Heiloo. Het doorgaand verkeer rijdt daarbij zoveel mogelijk op de 50 km wegen in Heiloo; de hoofd/gebiedsontsluitingswegen. Dit zijn onder andere: Het Malevoort, De Omloop, Belieslaan, Ringweg, De Dors, Ewisweg en een deel van Het Zevenhuizen.

De inrichting van deze wegen maakt dat het verkeer er vlot en veilig door kan rijden. De woonstraten moeten zoveel mogelijk worden ontlast. Deze wegen krijgen een inrichting die daarbij hoort en snelheid van autoverkeer afremt.

Toelichting definitief ontwerp deel Oosterzijweg

Verkeersveiligheid

 • Wij vervangen het asfalt door nieuwe klinkers. Het gebruik van klinkers is een kenmerk voor een woonstraat waar een maximum snelheid van 30 km/u geldt. Klinkers nodigen uit om langzamer te rijden.
 • Wij leggen verkeersplateaus aan ter hoogte van de kruisingen Dompvloetlaan (noordelijke aansluiting), de Spindel en het Zwarte Laantje. De aanleg van een plateau maakt de kruising gelijkwaardig en daarmee veiliger. Rechts heeft dan voorrang. Ook gaat de snelheid van het autoverkeer omlaag. De kruisingen met de Dompvloetlaan (zuidelijke aansluiting), Limmer Laen en de Groenelaan krijgen geen verhoogd plateau maar een attentievlak van gele klinkers.
 • Er komt een stoep langs dit deel van de Oosterzijweg. De bestaande stoep wordt herstraat.
 • De rijbaan van dit gedeelte van de Oosterzijweg wordt in zijn geheel 4 meter breed. Dit bevordert de verkeersveiligheid en geeft een eenduidig beeld.
 • NIEUW: Meerdere inritten zijn aangepast en aangesloten op de nieuwe weginrichting.
 • NIEUW: Parkeervakken maken wij aan de kopse kanten schuin. Dit maakt het inparkeren makkelijker. Ook kan de veegauto de schuine hoeken makkelijker schoonmaken. 

Klimaatbestendige maatregelen: wateroverlast

 • Langs de Oosterzijweg komen straatkolken. Deze voeren het overtollig water af.
 • Wij vervangen het bestaande hemelwaterriool tussen de Ambachtsweg en de Spindel. Deze is aan vervanging toe. 
 • Er komt een nieuwe, extra rioolbuis tussen de greppel ter hoogte van het voetbalveldje en het riool in de Dompvloetlaan ter hoogte van Oosterzijweg 15 en 17. Door deze nieuwe rioolbuis vergroten we het hemelwaterriool in de Dompvloetlaan en beperken wij de wateroverlast in deze straat.

Groen

 • Na inspectie is duidelijk of alle bomen gezond zijn. Gezonde bomen kunnen tijdens en na de herinrichting blijven staan.
 • Het bestaande karakter blijft behouden. De grasbermen blijven zoveel mogelijk gehandhaafd. 
 • Wij planten extra heesters ter hoogte van het bestaande transformatorhuis. 

Verlichting

 • Alle armaturen voor straatverlichting langs de Oosterzijweg krijgen led-verlichting, kleur warm wit.
 • De lantaarnpalen sluiten wij aan op een nieuwe kabel voor openbare verlichting. Dit gebeurt tijdens de werkzaamheden.
 • Er is een lichtberekening gemaakt. Hieruit blijkt dat er straks niet voldoende licht is als we alle lampen vervangen door led-verlichting. Led heeft namelijk een minder brede lichtbundel. Door de nieuwe en extra lichtmasten beter te verdelen over de straat is er voldoende licht. Hiermee vergroten wij de sociale- en verkeersveiligheid.

Afvalinzameling

 • Langs de Oosterzijweg komen nieuwe opstelplaatsen voor de rolcontainers. Deze worden wat smaller en langer in de lengte richting. De afvalcontainers kunnen dan zij-aan-zij langs de weg staan. De nieuwe vuilniswagen met zijlader, kan de containers dan makkelijker en sneller legen.

Verduurzaming

 • Het oude asfalt van de Oosterzijweg wordt hergebruikt voor nieuwe asfaltmengsels.
 • Klinkers gaan langer mee dan asfalt en daardoor duurzamer in gebruik.
 • Door de nieuwe ledverlichting besparen wij energie.
 • Langs de Oosterzijweg komen nieuwe straatkolken. Deze straatkolken zijn niet aangesloten op de riolering. Het water zakt direct weg in de ondergrond en gaat daarom niet naar de waterzuiveringsinstallatie. Hiermee besparen wij energie.
 • Wij verlagen de bermen langs de kant van de weg. Hierdoor zakt het overtollige regenwater via een natuurlijke weg in de grond en blijft het niet op de weg staan. 

Gebruik nieuwe materialen

 • De rijweg bestraten we met roodbruine gebakken stenen. Dit zijn dezelfde stenen die gebruikt zijn voor de Oosterzijweg ter hoogte van huisnummers 36 t/m 46.
 • De parkeerplaatsen bestraten wij in donkerbruine gebakken stenen. Dit zijn dezelfde stenen die gebruikt zijn voor de parkeerplaatsen ter hoogte van de Oosterzijweg 36 t/m 46.
 • Voor de inritten op gemeentegrond gebruiken wij een gele gebakken steen. Dit zijn dezelfde stenen die gebruikt zijn voor de inritten op de Oosterzijweg ter hoogte van huisnummers 36 t/m 46. Sommige inritten worden verbreed en aangesloten op de bestaande verharding van het particuliere terrein.
 • De voetpaden krijgen grijze tegels. Bestaande voetpaden straten wij opnieuw. 
 • Ter plaatse van de inritten passen we hoge banden toe om het bestaande gras te beschermen. 
 • Langs de stoep komt er een overrijdbare band. Deze dient als uitwijkmogelijkheid, zodat auto’s elkaar kunnen passeren.