Oosterzijweg Ambachtsweg - Ypesteinerlaan

Het deel van de Oosterzijweg tussen de Ambachtsweg en Ypersteinerlaan richten we opnieuw in. Het gaat om het deel ter hoogte van huisnummers 1 tot 27 en 2 tot 32. Hierover denken wij na met de bewoners en belanghebbenden. Het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid staat voorop.

Aanleiding voor de herinrichting is de slechte staat van het asfalt. Ook is een deel van het bestaande hemelwaterriool aan vervanging toe.

Werkgebied en uitgangspunten

Het werkgebied is het deel van de Oosterzijweg ter hoogte van huisnummers 1 t/m 27 en 2 t/m 32. Dat deel ligt tussen de kruising met de Ambachtsweg en de kruising met de Ypersteinerlaan. De Oosterzijweg is een woonstraat. Op dit deel van de Oosterzijweg sluiten de volgende zijwegen aan: Dompvloetlaan, Limmer Laen, Zwarte Laantje, Groenelaan en De Spindel. 

Uitgangspunten 

De nieuwe inrichting moet voldoen aan het Verkeersbeleid Heiloo 2018-2030 (pdf, 4 MB). Het deel van de Oosterzijweg krijgt daarom een duurzame en verkeersveilige inrichting. Het deel van de Oosterzijweg is volgens het verkeersbeleid een erftoegangsweg, categorie B. Dat wil zeggen; een woonstraat waar 30 km/u geldt met voornamelijk bestemmingsverkeer. De huidige inrichting voldoet daar niet aan. Er ligt bijvoorbeeld asfalt in plaats van klinkers. Het nieuwe ontwerp maken wij in overleg met bewoners, belanghebbenden, verkeerscommissie en verkeerspanel.

Het ontwerp moet ook klimaatbestendig zijn. Dit betekent dat wij bij de nieuwe inrichting rekening houden met een veranderend klimaat. Wij kijken of er extra maatregelen nodig zijn voor hete en droge periodes (hittestress) en extreme regenbuien (wateroverlast). Denk bijvoorbeeld aan langzaam opslaan van regenwater in de bodem of een extra rioolbuis om overtollig regenwater af te voeren.

Meedenken over het ontwerp

In 3 stappen komen we tot een definitieve nieuwe inrichting van de straat. Dit zijn:

Bewoners van dit deel van de Oosterzijweg kunnen meedenken over het voorlopig ontwerp tijdens een bewonersavond en reageren op het concept definitief ontwerp. Het college neemt uiteindelijk een besluit over het definitieve ontwerp. 

Bewonersavond en reacties voorlopig ontwerp

Op 12 juli 2023 presenteerden wij het voorlopig ontwerp. Bewoners konden hun wensen, ideeën en aandachtspunten tijdens deze avond aandragen. De reacties (pdf, 200 KB) zijn, waar dat kan, verwerkt in het concept definitief ontwerp. Hierop kunnen bewoners via e-mail t/m 15 september 2023 reageren. Het gaat dan alleen nog om de puntjes op de ‘i’.

Met belanghebbenden als het Verkeerspanel en de Verkeerscommissie spreken we ook om hun ideeën en wensen voor het ontwerp op te halen. Ook bij de deskundigen van de gemeente als team Verkeer, Beheer Openbare Ruimte en Klimaat halen wij aandachtspunten voor het ontwerp op. 

Planning en proces

De planning is op hoofdlijnen en nog onder voorbehoud.

2023

 • april - juni : gesprekken met diverse partijen, o.a. intern deskundigen en verkeerspanel.
 • juni: reacties verwerken en voorlopig ontwerp maken.
 • juli: bewonersavond op dinsdag 12 juli; toelichting op voorlopig ontwerp. Reageren kan tot 21 juli.
 • augustus: verzamelen reacties op voorlopig ontwerp.
 • september: verwerken reacties en maken concept definitief ontwerp.
 • september - oktober: versturen concept definitief ontwerp naar alle bewoners en belanghebbenden. 
 • oktober: reageren op concept definitief ontwerp. 
 • november: verwerken reacties op concept definitief ontwerp en maken definitief ontwerp.
 • december: college behandelt definitief ontwerp.

2024

 • jan - maart: voorbereidingen uitvoering met aannemer.
 • april: informatieavond, toelichting definitief ontwerp en uitvoering. 
 • april/mei: start uitvoering

Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met:  

Nick Huibers, projectleider

088 909 90 90

info@heiloo.nl - graag bij onderwerp vermelden: herinrichting Oosterzijweg

Atie Dekker, projectmedewerker

088 909 75 31

info@heiloo.nl - graag bij onderwerp vermelden: herinrichting Oosterzijweg