Oosterzijweg Maria’s Hof - Ambachtsweg

Het deel van de Oosterzijweg tussen Maria’s Hof en de Ambachtsweg richten we opnieuw in. Hierover denken wij na met de bewoners en belanghebbenden. Het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid staat voorop.

Aanleiding voor de herinrichting is de slechte staat van het asfalt. Ook is een extra rioolbuis nodig om overtollig regenwater af te voeren en wateroverlast te voorkomen. 

Werkgebied en uitgangspunten

Het werkgebied is het deel van de Oosterzijweg ter hoogte van huisnummers 48 t/m 108 en huisnummers 31 t/m 47. Ofwel vanaf de kruising met de Ambachtsweg tot en met de kruising met Maria’s Hof. De Oosterzijweg is een woonstraat. Op dit deel van de Oosterzijweg sluiten de volgende zijwegen aan:

  • Warmoezierslaan,
  • Maria’s Hof en
  • doorsteken voor fietsers naar De Boog.

Uitgangspunten

De nieuwe inrichting moet voldoen aan het Verkeersbeleid Heiloo 2018-2030. Het deel van de Oosterzijweg krijgt daarom een duurzame en verkeersveilige inrichting. Het deel van Oosterzijweg is volgens het verkeersbeleid een erftoegangsweg, categorie B. Dat wil zeggen; een woonstraat waar 30 km/u geldt. De huidige inrichting voldoet daar niet aan. Er ligt bijvoorbeeld asfalt in plaats van klinkers. Dit doen wij in overleg met bewoners, belanghebbenden, verkeerspanel en verkeerscommissie.

Het ontwerp moet ook klimaatbestendig zijn. Dit betekent dat wij bij de nieuwe inrichting rekening houden met een veranderend klimaat.Wij kijken of er extra maatregelen nodig zijn voor hete en droge periodes (hittestress) en extreme regenbuien (wateroverlast). Denk bijvoorbeeld aan langzaam opslaan van regenwater in de bodem of een extra rioolbuis om overtollig regenwater af te voeren. 

Meedenken over het ontwerp

De definitieve nieuwe inrichting van de straat ontstond in 3 stappen: 

  1. Voorlopig ontwerp (pdf, 2 MB): op 19 januari 2023 gaven bewoners tijdens een informatiebijeenkomst hun wensen, ideeën en aandachtspunten (pdf, 17 KB) op het eerste ontwerp aan. 
  2. Concept definitief ontwerp (pdf, 2 MB); bewoners van Oosterzijweg noord konden hierop per e-mail reageren t/m 23 maart.
  3. Definitief ontwerp. Met belanghebbenden als het Verkeerspanel en de Verkeerscommissie spraken wij apart om hun ideeën en wensen op te halen. Ook bij de deskundigen van de gemeente van team Verkeer, Beheer Openbare Ruimte en Klimaat haalden wij aandachtspunten op. 

Planning en proces

Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met:  

Nick Huibers, projectleider

088 909 90 90

info@heiloo.nl - graag bij onderwerp vermelden: herinrichting Oosterzijweg

Atie Dekker, projectmedewerker

088 909 75 31

info@heiloo.nl - graag bij onderwerp vermelden: herinrichting Oosterzijweg