Ontwerp deel Oosterzijweg en toelichting

De reacties op het voorlopig ontwerp (pdf, 17 KB) zijn verwerkt in het concept definitief ontwerp (pdf, 2 MB). Bewoners konden via e-mail reageren op het concept definitief ontwerp t/m 23 maart.

Op 9 mei stelde het college het definitieve ontwerp herinrichting Oosterzijweg noord (pdf, 1 MB) vast. Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van het concept definitief ontwerp. Het definitief ontwerp is dus gelijk aan het concept definitief ontwerp.

Voldoen aan verkeersbeleid

Een doel van het verkeersbeleid is om het autoverkeer evenwichtiger te spreiden over de wegen van Heiloo. Het doorgaand verkeer rijdt daarbij zoveel mogelijk op de 50 km wegen in Heiloo; de gebiedsontsluitingswegen. Dit zijn onder andere: Het Malevoort, De Omloop, Belieslaan, Ringweg, De Dors, Ewisweg en een deel van Het Zevenhuizen.

De inrichting van deze wegen maakt dat het verkeer er vlot en veilig door kan rijden. De woonstraten moeten zoveel mogelijk ontlast worden. Deze wegen krijgen een inrichting die daarbij hoort en snelheid van autoverkeer afremt.

Toelichting definitief ontwerp Oosterzijweg noord

Verkeersveiligheid

 • Wij vervangen het asfalt door nieuwe klinkers. Het gebruik van klinkers is een kenmerk voor een woonstraat waar een maximum snelheid van 30 km/u geldt. Klinkers nodigen uit om langzamer te rijden.
 • Wij leggen verkeersplateaus aan ter hoogte van de doorsteken voor fietsers van de Warmoezierslaan en De Boog. De aanleg van een plateau maakt de kruising gelijkwaardig en daarmee veiliger. Rechts heeft dan voorrang. Ook gaat de snelheid van het autoverkeer door de aanleg van plateaus naar beneden. 
 • Er komt een voetgangersstrook van grijze tegels langs de fietspaden richting De Boog. 

Klimaatbestendige maatregelen: wateroverlast

 • Langs de Oosterzijweg (met uitzondering van de weggedeeltes langs de greppels) komen straatkolken. Deze voeren het overtollig water af. 
 • De greppels langs de Oosterzijweg graven wij uit, zodat de afwatering verbetert. Het overtollige regenwater kan straks makkelijker via de bestaande afvoerbuizen in de grond zakken. 
 • Wij vervangen de duikers die de 2 greppels verbindt ter hoogte van Oosterzijweg 60, Oosterzijweg 96 en de Warmoezierslaan. Dit zorgt voor een betere afwatering richting het open water langs De Boog. Een duiker is een buis die 2 sloten of greppels met elkaar verbindt. Deze duiker moet het overtollige regenwater direct afvoeren.
 • Er komt een nieuwe, extra duiker tussen de greppel ter hoogte van Oosterzijweg 96 en het open water langs De Boog.

Groen

 • Na inspectie is duidelijk of alle bomen gezond zijn. Gezonde bomen kunnen tijdens en na de herinrichting blijven staan. We verwijderen 1 boom ter hoogte van  huisnummer 43 (tegenover de fietsdoorsteek De Boog). Dit doen we om werkzaamheden van PWN voor onderhoud van de waterleiding mogelijk te maken.
 • Het bestaande karakter blijft behouden. De grasbermen blijven gehandhaafd. Er komt dus geen ander groen in de berm bij Oosterzijweg huisnummer 33 en 35.
 • We versmallen het voetpad naast Oosterzijweg 37 (voetgangersdoorsteek naar de Handelsweg) naar 1,50 meter. Naast het voetpad zaaien we nieuw gras in.

Verlichting

 • Alle armaturen voor straatverlichting langs de Oosterzijweg en de doorsteken voor fietsers krijgen led-verlichting, kleur warm wit.
 • De lantaarnpalen sluiten wij aan op een nieuwe kabel voor openbare verlichting. Dit gebeurt tijdens de werkzaamheden.
 • Naar aanleiding van het voorlopige ontwerp is er een lichtberekening gemaakt. Hieruit blijkt dat er straks niet voldoende licht is als we alle lampen vervangen door led-verlichting. Led heeft namelijk een minder brede lichtbundel. Door de nieuwe en extra lichtmasten beter te verdelen over de straat is er voldoende licht. Hiermee vergroten wij de sociale- en verkeersveiligheid. 
 • De lantaarnpalen langs de doorsteken voor fietsers richting De Boog zijn aan vervanging toe. Hier komen op dezelfde plek nieuwe lantaarnpalen met led-verlichting.
 • De lantaarnpaal ter hoogte van huisnummer 96 verplaatsen we naar de gemeentegrond en we zetten de paal recht.

Afvalinzameling

 • Langs de Oosterzijweg komen nieuwe opstelplaatsen voor de rolcontainers. Deze worden wat smaller en langer in de lengte richting. De afvalcontainers kunnen dan zij-aan-zij langs de weg staan. De nieuwe vuilniswagen met zijlader, kan de containers dan makkelijker en sneller legen.

Verduurzaming

 • Het oude asfalt van de Oosterzijweg wordt hergebruikt voor nieuwe asfaltmengsels.
 • Klinkers gaan langer mee dan asfalt en daardoor duurzamer in gebruik.
 • Door de nieuwe led-verlichting besparen wij energie. 
 • Langs de Oosterzijweg komen nieuwe straatkolken. Deze straatkolken zijn niet aangesloten op de riolering. Het water zakt direct weg in de ondergrond en gaat daarom niet naar de waterzuiveringsinstallatie. Hiermee besparen wij energie. 
 • Wij verlagen de bermen langs de kant van de weg. Hierdoor zakt het overtollige regenwater via een natuurlijke weg in de grond en blijft het niet op de weg staan. 

Gebruik nieuwe materialen

 • De rijweg bestraten we in een roodbruine gebakken stenen. Dit zijn dezelfde stenen die liggen op de Oosterzijweg ter hoogte van huisnummers 36 t/m 46.
 • Voor de inritten op gemeentegrond gebruiken wij een gele gebakken steen. Dit zijn dezelfde stenen die gebruikt zijn bij de inritten op de Oosterzijweg ter hoogte van huisnummers 36 t/m 46. Sommige inritten worden verbreed en aangesloten op de bestaande verharding van het particuliere terrein. 
 • De voetpaden krijgen grijze tegels. Bestaande voetpaden straten wij opnieuw. 
 • We maken geen parkeerplaatsen. 
 • We brengen hoge trottoirbanden aan tussen de Warmoezierslaan en Maria’s Hof om het bestaande gras te beschermen. 
 • Ter plaatse van de inritten passen we hoge banden toe om het bestaande gras te beschermen. 
 • In de hoofdrijbaan brengen we lage banden.