Invloed op uw gemeenteraad

U kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeenteraad (of de fracties). Hieronder vindt u een aantal manieren om invloed uit te oefenen op het gemeentelijk beleid.

Persoonlijk contact

U kunt raads- en commissieleden afzonderlijk per e-mail over politieke onderwerpen benaderen. Op de pagina samenstelling gemeenteraad vindt u informatie over de leden van de raad en contactgegevens.

Als u de raad wilt uitnodigen voor een werkbezoek, neemt u contact op met griffie@heiloo.nl

Contact met de fracties

Er zijn 7 fracties in de gemeenteraad. Deze fracties bestaan uit raads- en commissieleden. Als u als een inwoner een fractie benadert, dan benadert u dus niet ‘de gemeenteraad’ maar één van de politieke partijen daarin. Het spreekt vanzelf, dat u zelf kan bepalen welke raadsfractie(s) u wilt benaderen. De griffie speelt hierbij geen rol.

Fractievergadering bezoeken

De fracties vergaderen regelmatig op donderdag vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis van Heiloo. De fracties bespreken de agenda’s van de raad en de commissies en andere belangrijke politieke onderwerpen. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De fracties in de gemeenteraad kunnen uw ideeën dan meenemen bij het bepalen van een standpunt. Meldt u zich van tevoren wel even aan bij de fractie.

De contactgegevens van de raads- en commissieleden vindt u onder samenstelling gemeenteraad per fractie of op de websites van de partijen.