Noordwest herinrichting

Wij richten een deel van plan Noordwest opnieuw in. Het gaat om de volgende straten: Baafjeslaan, Van Merlenlaan, Wentholtlaan en deel van De Wildtlaan. Hierover denken wij na met de bewoners en belanghebbenden. 

Voorop staat het verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid. Aanleiding voor de herinrichting is de slechte staat van het wegdek en het riool. 

Werkgebied en uitgangspunten

Uitgangspunten 

De nieuwe inrichting moet voldoen aan het Verkeersbeleid Heiloo 2018-2030 (pdf, 4 MB). Dit deel van de woonwijk krijgt daarom een duurzame en verkeersveilige inrichting. De straten in de wijk zijn volgens het verkeersbeleid erftoegangswegen, categorie B. Dat wil zeggen: woonstraten waar 30 km/u geldt met voornamelijk bestemmingsverkeer. 

Het nieuwe ontwerp maken wij in overleg met bewoners, belanghebbenden, Verkeerscommissie en Verkeerspanel. Soms is maatwerk hierbij nodig. Dan kijken we hoe we de verkeersveiligheid van alle verkeersdeelnemers zo goed mogelijk kunnen garanderen.

Het ontwerp moet ook klimaatbestendig zijn. Dit betekent dat wij bij de nieuwe inrichting rekening houden met een veranderend klimaat. Wij kijken of extra maatregelen nodig zijn voor hete en droge periodes (hittestress) en extreme regenbuien (wateroverlast). Denk hierbij bijvoorbeeld aan behoud van bomen, laten wegzakken van regenwater in de bodem, of een extra rioolbuis om overtollig regenwater af te voeren. 

Meedenken over het ontwerp

Het ontwerp is in samenspraak met bewoners, deskundigen van de gemeente (verkeer, klimaat, beheer), de Fietsersbond en het Verkeerspanel tot stand gekomen. In 3 ontwerpstappen is gewerkt naar een definitieve nieuwe inrichting van de straten:

Bij de start van het project ontvingen bewoners een brief. Zij konden in de enquête hun wensen, ideeën en aandachtpunten (pdf, 45 KB) aangeven. 

Op 20 september is het voorlopig ontwerp gepresenteerd (pdf, 6 MB). De bewoners konden reactie geven op het voorlopig ontwerp (pdf, 94 KB) tijdens deze avond of via e-mail. Het projectteam heeft de reacties zo veel mogelijk in het concept definitief ontwerp verwerkt.

Op het concept definitief ontwerp konden bewoners reageren tijdens een extra inloopavond op donderdag 15 februari 2024 of via e-mail t/m maart.

Naar aanleiding van deze reacties zijn een paar inritten en opstelplaatsen voor rolcontainers aangepast. Het definitieve ontwerp is, op deze wijzigingen na, gelijk aan het concept definitief ontwerp gebleven. 

Op 16 juli 2024 stelde het college het definitief ontwerp vast. De nieuwe inrichting is duurzaam, toekomstbestendig, verkeersveilig en past bij een maximum snelheid van 30 kilometer per uur. Het voldoet daarmee aan de uitgangspunten benoemd in het ‘Verkeersplan Heiloo 2018-2030’. De belangrijkste veranderingen zijn:

 • Nieuw regenwaterriool: Het gemengde riool vervangen wij door een gescheiden rioolsysteem. Hierbij is 1 rioolbuis bestemd voor vuilwater (wc, douche, wasmachine, etc) en 1 rioolbuis voor het regenwater. De rioolbuis voor het regenwater heeft gaatjes, waardoor het water direct in de grond zakt. Ook is het regenwaterriool aangesloten op de vijver. Zo belandt het overtollige regenwater bij hevige buien in de vijver. In droge periodes stroomt water juist in omgekeerde richting uit de vijver om het grondwater aan te vullen. Dit is steeds meer nodig door de verandering van het klimaat.
 • Afkoppelen regenpijpen: Elke woning krijgt een aanbod voor een regenwateraansluiting. Het gaat dan om de regenpijp in de voortuin op particulier terrein, die wij willen aansluiten op het nieuwe regenwaterriool (afkoppelen). Het schone dakwater stroomt dan gelijk via het nieuwe regenwaterriool de grond in of gaat naar de vijver. Zo gaat er minder water naar de waterzuivering. Dit bespaart energie bij de zuivering. Het afkoppelen gebeurt in overleg met de bewoners.
 • Verkeersplateaus en attentievlakken: Wij leggen verhoogde verkeersplateaus aan bij de kruisingen Arklaan/Van Merlenlaan en Baafjeslaan/Bayershoffweg om de snelheid te remmen en veiligheid te verhogen. Overige kruisingen en fietsdoorsteken krijgen attentievlakken van gele klinkers.
  Zie voor meer informatie ook de toelichting op het definitief ontwerp.

Planning op hoofdlijnen (onder voorbehoud)

2024

 • januari: versturen concept definitief ontwerp naar alle bewoners en belanghebbenden.
 • 15 februari: inloopavond toelichting op concept definitief ontwerp.
 • februari - maart: reageren op concept definitief ontwerp. 
 • maart - juni: verwerken reacties en maken definitief ontwerp.
 • 16 juli: college stelt definitief ontwerp vast.
 • juli - november: voorbereidingen uitvoering met aannemer.

2025

 • februari: start uitvoering.

Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met:

projectleider Nick Huibers

Nick Huibers, projectleider

088 909 90 90

info@heiloo.nl - graag bij onderwerp vermelden: herinrichting Noordwest

projectmedewerker Atie Dekker

Atie Dekker, projectmedewerker

088 909 75 31

info@heiloo.nl - graag bij onderwerp vermelden: herinrichting Noordwest