Noordwest herinrichting

Wij richten een deel van plan Noordwest opnieuw in. Het gaat om de volgende straten: Baafjeslaan, van Merlenlaan, Wentholtlaan en deel van de Wildtlaan. Hierover denken wij na met de bewoners en belanghebbenden. 

Voorop staat verbeteren van de verkeersveiligheid en leefbaarheid. Aanleiding voor de herinrichting is de slechte staat van het wegdek en het riool. 

Werkgebied en uitgangspunten

Uitgangspunten 

De nieuwe inrichting moet voldoen aan het Verkeersbeleid Heiloo 2018-2030 (pdf, 4 MB). Dit deel van de woonwijk krijgt daarom een duurzame en verkeersveilige inrichting. De straten in de wijk zijn volgens het verkeersbeleid erftoegangswegen, categorie B. Dat wil zeggen: woonstraten waar 30 km/u geldt met voornamelijk bestemmingsverkeer. 

Het nieuwe ontwerp maken wij in overleg met bewoners, belanghebbenden, Verkeerspanel en verkeerscommissie. Soms is maatwerk hierbij nodig. Dan kijken we hoe we de verkeersveiligheid van alle verkeersdeelnemers zo goed mogelijk kunnen garanderen.

Het ontwerp moet ook klimaatbestendig zijn. Dit betekent dat wij bij de nieuwe inrichting rekening houden met een veranderend klimaat. Wij kijken of extra maatregelen nodig zijn voor hete en droge periodes (hittestress) en extreme regenbuien (wateroverlast). Denk hierbij bijvoorbeeld aan behoud van bomen, laten wegzakken van regenwater in de bodem, of een extra rioolbuis om overtollig regenwater af te voeren. 

Meedenken over het ontwerp

In 3 stappen (ontwerpen) komen wij tot een definitieve nieuwe inrichting van de straat. Dit zijn:

De bewoners van de straten kunnen meedenken over het voorlopig ontwerp (vragenformulier en bewonersavond) en reageren op het concept definitief ontwerp. Het college neemt uiteindelijk een besluit over het definitieve ontwerp.

Reageren op het (voorlopig) ontwerp

Bij de start van het project ontvingen bewoners een brief met vragenformulier. Zij konden hun wensen, ideeën en aandachtpunten aangeven voor de herinrichting. Met de reacties maakten wij een voorlopig ontwerp. 

Op 20 september is het voorlopig ontwerp gepresenteerd. Bewoners konden tijdens deze avond op het ontwerp reageren. Bewoners kunnen nog tot en met 6 oktober via e-mail info@heiloo.nl reageren of telefonisch via de projectleider. Waar dat kan verwerkt het projectteam de reacties in het concept definitief ontwerp. Hierop kunnen bewoners via de e-mail reageren. Het gaat dan alleen nog om de puntjes op de i.

Met belanghebbenden als het Verkeerspanel en de Verkeerscommissie overleggen wij apart om hun ideeën en wensen voor het ontwerp op te halen. Ook bij de deskundigen van de gemeente als team Verkeer, Beheer Openbare Ruimte en Klimaat halen wij aandachtspunten voor het ontwerp op.

Planning en proces

Onderstaande planning is op hoofdlijnen en onder voorbehoud.

2023

 • april - juni: gesprekken met diverse partijen, oa. Intern deskundigen, verkeerspanel.
 •  juli - aug: reacties en vragenformulier verwerken en voorlopig ontwerp maken.
 • 20 september: informatiebijeenkomst toelichting op voorlopig ontwerp; reageren kan t/m 6 oktober.
 • okt: verzamelen reacties op voorlopig ontwerp.
 • nov: verwerken reacties en maken concept definitief ontwerp.
 • dec: versturen concept definitief ontwerp naar alle bewoners en belanghebbenden.
 • dec: reageren op concept definitief ontwerp. 
 • januari: verwerken reacties en maken definitief ontwerp.
 • februari: college behandelt definitief ontwerp.

2024

 • februari - juni: voorbereidingen uitvoering met aannemer.
 • juli: informatieavond, toelichting definitief ontwerp en uitvoering. 
 • juni - juli: start uitvoering.

Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met:

projectleider Nick Huibers

Nick Huibers, projectleider

088 909 90 90

info@heiloo.nl - graag bij onderwerp vermelden: herinrichting Noordwest

projectmedewerker Atie Dekker

Atie Dekker, projectmedewerker

088 909 75 31

info@heiloo.nl - graag bij onderwerp vermelden: herinrichting Noordwest