Toelichting ontwerp Noordwest fase 2

Een doel van het Verkeersbeleid Heiloo 2018-2030 (pdf, 4 MB) is om het autoverkeer evenwichtiger te spreiden over de wegen in Heiloo. Het doorgaand verkeer rijdt zoveel mogelijk op de 50 km wegen in Heiloo: de hoofdwegen en wegen voor de ontsluiting van wijken. Dit zijn onder andere: Het Malevoort, De Omloop, Belieslaan, Ringweg, De Dors, Ewisweg en een deel van Het Zevenhuizen. De inrichting van deze wegen zorgt ervoor dat het verkeer vlot en veilig door kan rijden. 

In woonstraten moet zo weinig mogelijk (doorgaand) verkeer rijden. Deze wegen krijgen een inrichting die daarbij hoort en snelheid van autoverkeer afremt.

Concept definitief ontwerp

Het concept definitief ontwerp is voor de nieuwe inrichting in de Baafjeslaan, Van Merlenlaan, Wentholtlaan en De Wildtlaan. De straten in de wijk zijn volgens het verkeersbeleid woonstraten: hier geldt 30 km/u en de straten zijn vooral voor bestemmingsverkeer (wegen voor erftoegang, categorie B). Met het nieuwe ontwerp willen wij de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de straten verder verbeteren. Ook is het ontwerp klimaatbestendig. Dit betekent dat wij rekening houden met een veranderend klimaat.

Toelichting concept definitief ontwerp

Per onderwerp leest u hoe de nieuwe inrichting of het ontwerp eruit komt te zien.

Verkeersveiligheid

 • We leggen verhoogde verkeersplateaus aan op: kruising Arklaan - Van Merlenlaan en de kruising Baafjeslaan - Bayershoffweg. De 2 verkeersplateaus blijven nodig om snelheid te remmen en om de kruisingen veiliger te maken. De overige kruisingen en de twee fietsdoorsteken tussen De Wildtlaan en Westerweg krijgen attentievlakken van gele klinkers. De gele klinkers verhogen de aandacht bij het naderen van een kruising. Voor alle kruisingen geldt dat het verkeer van rechts voorrang heeft.

Parkeren

 • Veel bewoners gaven aan dat ze parkeren op eigen terrein. Hierdoor zijn veel extra parkeerplaatsen niet nodig in de openbare ruimte. Er komen 2 parkeerplaatsen tegenover Baafjeslaan 16 (waar de opstelplaats voor rolcontainers is). 

Klimaatbestendige maatregelen: wateroverlast

 • Er komt een extra rioolbuis om het hemelwater gescheiden af te voeren. In natte periodes stroomt het grond- en regenwater weg. In droge periodes stroomt water juist in omgekeerde richting uit de sloot om het grondwater aan te vullen. Dit is steeds meer nodig door de klimaatverandering.
 • We willen de aansluitingen voor hemelwater (regenpijpen) op particulier terrein zoveel mogelijk losmaken van het gemengd rioolstelsel. Wij sluiten de regenpijp vervolgens aan op het nieuwe riool voor hemelwater. Dit om het schone dakwater apart af te voeren. Dit gebeurt uiteraard in overleg met de bewoners. De aanleg voor de nieuwe huisaansluiting is op kosten van de gemeente. . 

Groen

 • Na inspectie is duidelijk of alle bomen gezond zijn. Gezonde bomen kunnen tijdens en na de herinrichting blijven staan.
 • Het bestaande karakter blijft behouden. De grasbermen houden we zoveel mogelijk in stand.  

Verlichting

 • De bestaande verlichting in de wijk is grotendeels LED-verlichting. De armaturen zonder ledverlichting verwisselen we als vervanging nodig is.

Afvalinzameling

 • Langs de Baafjeslaan, van Merlenlaan, De Wildtlaan en de Wentholtlaan komen nieuwe opstelplaatsen voor de rolcontainers. Deze worden smaller en langer in de lengterichting waardoor de afvalcontainers zij-aan-zij langs de weg kunnen staan. De nieuwe vuilniswagen met zijlader kan de containers dan makkelijker en sneller legen.

Verduurzaming

 • De bestaande klinkers hergebruiken we.
 • Er komt een nieuw hemelwaterriool. Dit nieuwe riool heeft gaatjes, hierdoor zakt het water direct weg in de grond. Dit nieuwe riool is aangesloten op de vijver; bij hevige regenbuien komt het overtollige regenwater in de vijver. 
 • We verlagen de bermen langs de kant van de weg. Hierdoor zakt het overtollige regenwater via een natuurlijke weg in de grond en blijft het niet op de weg staan

Gebruik nieuwe materialen

 • De rijweg bestraten we met de bestaande klinkers. Op meerdere plekken zijn klinkers gebroken. Deze kunnen wij niet hergebruiken. 
 • De 2 parkeerplaatsen in de Baafjeslaan bestraten we in donkerbruine gebakken stenen.
 • De verkeersplateaus en attentievlakken krijgen gele klinkers. 

Verkeersveiligheid

 • We leggen bij de kruisingen verhogingen in het wegdek aan. De aanleg van een verhoging maakt de kruising veiliger en gelijkwaardig: rechts heeft dan voorrang. Ook gaat de snelheid van het autoverkeer door de aanleg van verhogingen omlaag. 
 • De Wentholtlaan heeft 2 rijbanen. We passen hier √©√©nrichtingsverkeer toe.

Parkeren

 • Op sommige plekken maken wij nieuwe parkeerplaatsen. Bezoekers parkeren nu in de bermen. De berm wordt hierdoor stuk gereden. Herstellen kost veel tijd en geld. Met de nieuwe parkeerplaatsen willen we dit voorkomen. 

Klimaatbestendige maatregelen: wateroverlast

 • Er komt een nieuwe, extra rioolbuis om het hemelwater gescheiden af te voeren. In natte periodes stroomt het grond- en regenwater weg. In droge periodes stroomt water juist in omgekeerde richting uit de sloot om het grondwater aan te vullen. Dit is steeds meer nodig door de verandering van het klimaat.
 • We willen de aansluitingen voor hemelwater (regenpijpen) op particulier terrein zoveel mogelijk los maken van het gemengd rioolstelsel. Wij sluiten de regenpijp vervolgens aan op het nieuwe riool voor hemelwater. Dit om het schone dakwater apart af te voeren. Dit gebeurt uiteraard in overleg met de bewoners. De aanleg voor de nieuwe huisaansluiting is op kosten van de gemeente. 

Groen

 • Na inspectie is duidelijk of alle bomen gezond zijn. Gezonde bomen kunnen tijdens en na de herinrichting blijven staan.
 • Het bestaande karakter blijft behouden. De grasbermen houden we zoveel mogelijk in stand. 

Verlichting

 • De bestaande verlichting in de wijk is grotendeels LED-verlichting. De armaturen zonder ledverlichting verwisselen we als vervanging nodig is.

Afvalinzameling

 • Langs de Baafjeslaan, van Merlenlaan, de Wildtlaan en de Wentholtlaan komen nieuwe opstelplaatsen voor de rolcontainers. Deze worden smaller en langer in de lengte richting. De afvalcontainers kunnen dan zij-aan-zij langs de weg staan. De nieuwe vuilniswagen met zijlader kan de containers dan makkelijker en sneller legen.

Verduurzaming

 • De bestaande klinkers hergebruiken we.
 • Er komt een nieuw hemelwaterriool. Dit nieuwe riool heeft gaatjes, hierdoor zakt het water direct weg in de grond. Dit nieuwe riool is aangesloten op de vijver; bij hevige regenbuien komt het overtollige regenwater in de vijver. 
 • We verlagen de bermen langs de kant van de weg. Hierdoor zakt het overtollige regenwater via een natuurlijke weg in de grond en blijft het niet op de weg staan.

Gebruik nieuwe materialen

 • De rijweg bestraten we met de bestaande klinkers. Op meerdere plekken zijn klinkers gebroken. Deze kunnen wij niet hergebruiken. Om zoveel mogelijk bestaande klinkers te gebruiken, versmallen we de Wentholtlaan. Hierdoor zijn er genoeg klinkers om de gebroken klinkers te vervangen. Daarnaast zorgen we op deze manier voor meer groen.
 • De parkeerplaatsen bestraten we in donkerbruine gebakken stenen.